Ритуал за раздяла на любовници, приятели или семейна двойка

Този ритуал се използва за раздяла на двама души, като предизвиква силна вражда и непоносимост между тях. Без значение дали става въпрос за любовници, приятели или семейна двойка. За целта в час на Сатурн след полунощ се приготвя специален хляб. Върху него с писец направен от Султански Зокум се изписва талисман за раздяла на двамата човека. Така приготвеният хляб се окадява на смес от негативни благовония, включващи: козина от куче и котка, Сабур, Асафетида и Тинкар. През това време върху него се чете 99 пъти определен айет от сура Ат-Тарик ( الطارق Вечерницата). След това хлябът се разчупва и едната половина от него се дава на котка, а другата на куче, така че хората да се мразят като куче и котка.

Цена: При запитване.

*За да видите изображението в пълен размер кликнете върху снимката.

На всеки клиент гарантираме пълна дискретност и професионализъм. Допълнително, като доказателство за извършената от нас работа, изпращаме и снимки от направените ритуали. Ако желаете да направите поръчка за извършването на този ритуал, използвайте имейл islamicmagic@gmail.com