Талисман от глиганска бивна за привличане на богатство

Този талисман е изработен от глиганска бивна, която се използва като мощен амулет за защита, както и за привличане на късмет в много култури. В нея се съдържа специална муска за привличане на пари, благоденствие, богатство, късмет и за защита на работата и бизнеса ви. Талисманът е особено подходящ за хора, които са в трудно положение и търсят решение за своите проблеми. Носейки го, той ще помага на своя притежател с духовно напътствие и увеличаване на късмета, така че човек да прави правилните избори в трудни ситуации и за привличане на успех в живота му.

Единствена бройка. Няма да бъде повторен. 

Магическите талисмани и амулети, които предлагаме не са комерсиални изделия, а са изцяло продукт на ръчна изработка, заредени чрез съответните арабски ритуали, със съблюдаване на всички необходими изисквания и благоприятно време за изработка. За поръчка използвайте имейл islamicmagic@gmail.com