Ритуал за болест и нещастия на врага

Тази тежка, черна магия се извършва за причиняването на сериозна болест върху вашия враг, посредством гробищна пръст, събрана от определен брой гробове и слагането й в заредени с проклятия муски. В последствие, те трябва да бъдат заровени в стар гроб. Така извършеният ритуал ще причини на жертвата сериозни здравословни проблеми.За болест и нещастия на врага

На всеки клиент гарантираме пълна дискретност и професионализъм. Допълнително, като доказателство за извършената от нас работа, изпращаме и снимки от направените ритуали. Ако желаете да направите поръчка за извършването на този ритуал, използвайте имейл islamicmagic@gmail.com